Remonty walców hutniczych

Remonty walców hutniczych

Od lat zakład jest wykonawcą remontów zestawów rolek Ciągłego Odlewania Stali, w naprawach których osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom i najniższe koszty, gwarantujemy najlepszy stosunek ceny do jakości. Do remontowanych rolek wdrożyliśmy własne, autorskie rozwiązanie w postaci złącz obrotowych doprowadzających ciecz chłodzącą do rolek. Z powodzeniem regenerowaliśmy walce hutnicze będące na granicy nie nadających się do regeneracji.
W zakresie remontów walców hutniczych zakład oferuje:

  • Transport, demontaż, czyszczenie i ocenę uszkodzenia,
  • Wystawienie kart weryfikacyjnych,
  • Regenerację powierzchni walców poprzez napawanie łukiem krytym i obróbkę skrawaniem do uzyskania wymaganego kształtu, wymiarów, twardości i chropowatości powierzchni,
  • Dorobienie lub regeneracje wszystkich uszkodzonych części min. obudów łożysk, wieloklinów, kół zębatych, króćców i złączy obrotowych,
  • Wymianę łożysk, uszczelnień i innych normaliów,
  • Montaż z eliminacją bicia i zapewnieniem odpowiedniego smarowania,
  • Próby ciśnieniowe i ostateczna kontrola jakości,
  • Transport do klienta i odbiór techniczny.

* na życzenie przeprowadzamy również badania ultradźwiękowe jakości napoin