Remonty kół suwnicowych i zestawów kołowych

Remonty kół suwnicowych i zestawów kołowych

Podobnie jak w przypadku remontów walców hutniczych zakład jest wieloletnim wykonawcą remontów kół suwnicowych. Posiadamy pełne zaplecze technologiczne umożliwiające wykonywanie remontów kół suwnicowych i zestawów kołowych, a do regeneracji bieżni korzystamy z materiałów spawalniczych najlepszych producentów.
W zakresie remontów kół suwnicowych zakład oferuje:

  • Transport, demontaż, czyszczenie i ocenę uszkodzenia,
  • Wystawienie kart weryfikacyjnych,
  • Regenerację bieżni kół przez napawanie łukiem krytym i obróbkę skrawaniem do uzyskania wymaganego kształtu, wymiarów, twardości i chropowatości powierzchni,
  • Dorobienie lub regeneracje wszystkich uszkodzonych części min. wałów napędowych,
  • Wymianę łożysk, uszczelnień i innych normaliów,
  • Montaż z eliminacją bicia i zapewnieniem smarowania,
  • Ostateczna kontrola jakości,
  • Transport do klienta i odbiór techniczny.

* na życzenie przeprowadzamy również badania ultradźwiękowe jakości napoin i stanu osi