Produkcja kół zębatych

Produkcja kół zębatych

Od początku istnienia zakład zajmuje się na zlecenie produkcją średnio i małoseryjną. Produkujemy wszystkie części zamienne z wyjątkiem normaliów, uszczelnień i łożysk dla remontowanych urządzeń.

W zakresie produkcji kół zębatych zakład oferuje produkcję kół zębatych walcowych z uzębieniem prostym i skośnym wykonywanych metodą frezowania obwiedniowego Moduł max=6mm Ø max=260mm L max=350mm oraz dłutowanie kół zębatych metodą Fellowsa o zębach prostych Moduł max=4mm Ø max=200 L max=200. Prowadzimy kontrolę jakości za pomocą ewolwentomierza, przyrządów do pomiaru bicia, mikromierzy talerzykowych, suwmiarek modułowych oraz innych urządzeń pomiarowych.